Глаукома

Автор: Д-р Николай Столинов, специалист по очни болести, асистент към Катедра по очни болести, Медицински университет - Пловдив

Глаукомата е социално значимо очно заболяване, което ако не бъде диагностицирано и контролирано навреме, би могло да доведе до трайни и необратими очни промени, свързани с прогресивна загуба на периферно зрение, а в последствие и на централно такова до пълна слепота. Етиологията на глаукомата и до ден днешен не е напълно изяснена, но са известни главните фактори, които ако са налице, водят до повишен риск от развитие на заболяването.

Главни рискови фактори:

 • Системно повишено вътреочно налягане
 • Възраст над 40 години
 • Фамилна анамнеза
 • Централна роговична дебелина, по-малка от 555 микрона
 • Наличие на общи и/или очни заболявания (хипертония, съдови заболявания, захарен диабет, късогледство и др.)
 • Раса

Проблемен момент при глаукомата е липсата на първична профилактика на заболяването. Причината за това е, че при повечето видове глаукоми в началните стадии липсват оплаквания от страна на пациента и нерядко заболяването се открива при случаен профилактичен очен преглед или извършването на такъв от очен лекар по повод изписване на очила - затова е важно такива прегледи да се извършват от лекар - специалист по очни болести, а не от оптик или оптометрист. В случаите, когато пациентите вече имат субективни оплаквания, се касае за или за напреднал стадий на откритоъгълна глаукома, или за остър глаукомен пристъп, който настъпва при закритоъгълна глаукома.

За поставянето на диагноза глаукома се изисква извършването на редица очни изследвания:

 • Визометрия - изследване на зрителната острота
 • Компютърна периметрия - изследване на периферното зрение
 • Тонометрия - измерване на вътреочното налягане
 • Биомикроскопия - за оценка състоянието на предния очен сегмент
 • Гониоскопия - за оценка състоянието на иридо-корнейния ъгъл
 • Пахиметрия - измерване на централната роговична дебелина
 • Офталмоскопия - за оценка състоянието на зрителния нерв
 • ОСТ (по преценка) - за по-подробна оценка структурата на зрителния нерв

За да се постави диагноза глаукома, трябва да има налице поне един от двата критерия:

 1. Промени в структурата на зрителния нерв
 2. Отпадане на част от зрителното поле от глаукомен тип

Повечето видове глаукоми протичат с повишено вътреочно налягане (ВОН) , което вътреочно налягане всъщност е единственият фактор, който ние можем да контролираме и повияем, което от своя страна да спре или поне да забави прогресията на заболяването. При вече регистрирано заболяване глаукома с наличие на повишено ВОН, е необходимо да се избере най-подходящият вид антиглаукомна терапия, която се определя индивидуално за всеки пациент.

Видове антиглаукомна терапия:

 • Консервативно лечение - с очни капки. Избира се препарат или комбинация от няколко препарата от определени лекарствени групи, като се взимат под вднимание изходните стойности на ВОН и общият здравен статус на пациента (дали има придружаващи заболявания, които биха могли да бъдат противопоказание за изписването на препарат от определена лекарствена група). След започването на определено консервативно лечение за даден период от време, се проверяват отново стойностите на ВОН и се прави оценка дали съответната терапия е достатъчно адекватна или се нуждае от промяна.
 • Лазерно лечение - прилага се в случаите когато ВОН е леко завишено и пациентът отказва да поставя капки или да се подложи на оперативно лечение, а понякога и като "допълнение" към консервативната терапия. За съжаление в повечето случаи има краткотраен ефект.
 • Оперативно лечение - трабекулектомия. Прилага се в случаите, когато въпреки приложението на консервативна терапия, не се постигат оптимални стойности на ВОН или когато пациентът отказва да прилага консервативна терапия.

След поставяне на диагноза глаукома, е необходимо редовно проследяване стойностите на ВОН от очен лекар, както и контролно извършване на компютърна периметрия (препоръчително е да се извършва на всеки 6 месеца). Здравноосигурените пациенти подлежат на безплатно проследяване (диспансеризация) с измерване на ВОН до 4 пъти годишно.

Статията е публикувана на 08.12.2021г. в сайта www.storexbg.com . Не е разрешено копирането на съдържанието или на част от съдържанието на статията с последващо публикуване в други сайтове без изричното писмено съгласие на автора.