Дейности

 • Пълна очна диагностика от квалифицирани лекари – специалисти-офталмолози.
 • Изработка на всички видове диоптрични очила.
 • Безплатен преглед при поръчка на очила.
 • Издаване на медицински свидетелства.
 • Изработка на слънчеви очила с диоптър.
 • Всички видове меки контактни лещи /цветни и диоптрични, еднофокусни, многофокусни и астигматични/
 • Провеждане обучение на начинаещи пациенти за лещи.
 • Разтвори за меки и твърди лещи-всички видове
 • Слънчеви очила - богат асортимент, гарантирано качество.
 • Проверка на UV защита.
 • Почистване на очила с ултразвук.
 • Ремонти на всякакви очила.
На 06.07.2020г. Сторекс Оптик ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ с номер BG16RFOP002-2.073-2178-C01 по програма BG16RFOP002-2.073 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Целта на проекта е с получената подкрепа ще бъде осигурен оперативен капитал за предприятието за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очаква се постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от кризата и гарантиране на стабилност на работните места.

Срокът на договора за БФП е от 06.07.2020г до 06.10.2020г и е на стойност 10 000.00лв, от които 8 500.00лв европейско финансиране и 1 500.00лв национално финансиране.

 Проект BG16RFOP002-2.073-2178, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие