За нас

“Сторекс Оптик” ООД започва дейността си в град Пловдив през 1997 г. Фирмата притежава два оптически магазина, към тях функционират лицензирани лекарски кабинети, със статут на здравни заведения.

Управителите на “Сторекс Оптик” са квалифицирани специалисти,които пряко ръководят както оптическата, така и медицинската дейност.

Работещите във фирмата притежават съответната квалификация и професионален опит, необходим за дейността им.

Техниката,с която се работи,е от най-висок клас. Стремим се винаги да бъдем в крак с новите технологии, като периодично я обновяваме.

Лекарските кабинети са оборудвани със съвременна апаратура и имат възможности за пълна очна диаагностика.